KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Vengabi Kullanıcı Şartları Sözleşmesi (Bundan sonra kısaca “sözleşme” olarak anılacaktır), www.vengabi.com sitesini (bundan sonra kısaca “Vengabi” olarak anılacaktır) ziyaret edecek internet kullanıcıları (Bundan sonra kısaca “kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

Vengabi; kullanıcılarına faydalı bilgi vermeyi hedefleyen, öğrenmeyi eğlenceli bir yolla sunmayı amaçlayan, kullanıcıların yorum ve yasal çerçeveler içerisinde tartışma yapabilecekleri ortam sağlayan bir platformdur.

Kullanıcı, Vengabi sitesini ziyaret ederek bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılmaktadır.

1) Kullanıcı, Vengabi’yi ziyaret ederken bu sözleşmeye, Vengabi tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşuluna ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranmayı taahhüt etmiş sayılmaktadır. Aksi halde; Vengabi, hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecek olup, tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya ait olacaktır.

2) Kullanıcının Vengabi’ye içerik ekleyebilmesi, içeriklere yorum yapabilmesi, diğer kullanıcıları takip edebilmesi, belli içerikleri favorilere ekleyebilmesi, diğer kullanıcılarla mesajlaşabilmesi için anasayfada bulunan “+İçerik Ekle” bağlantısına tıklamak suretiyle; yazar adı, yazar e-posta adresi, yazı başlığı, içerik alanı, sosyal ağ linkleri ve kısaca tanıtım cümleleri talep edip giriş yaparak Vengabi’ye içerik eklemesi gerekmekte olup; içerik okumak, içerik paylaşmak, içeriklere emoji ile tepki vermek, içeriklere yorum yapmak hizmetlerinden yararlanılabilir.

3) Kullanıcı hesabında hukuka aykırılık unsuru taşıyan hiçbir veri yer almamalıdır. Başkası gibi davranarak, izin almaksızın herhangi bir bireye ait bir isim kullanarak ya da insanları kışkırtacak saldırgan bir kullanıcı adı oluşturulamaz. Yayın ilkelerine aykırı içerikler yayımlanmaz.

4) Kullanıcı, Vengabi hesabı için doğru ve eksiksiz bir biçimde bilgi sağlama ve bu bilgileri sürekli güncel tutmakla yükümlüdür.

5) Kullanıcı, içerik ekleme panelinde olan kısma, arzu ederse sosyal medya hesaplarının linklerini ekleyebilir, zorunlu değildir.

6) Kullanıcının, Vengabi’ye içerik göndermesi, içeriğinin kesinlikle yayımlanacağı anlamına gelmez. Editörlerin kontrolünden sonra yayımlanacaktır.

7) Kullanıcı, Vengabi’nin dilediği zaman kullanıcıları bir sebeple ödüllendirebileceği gibi tek taraflı olarak kullanıcılığına son verebileceğini, kullanıcı hesabını geçici ya da kalıcı olarak kapatabileceğini, kullanıcı hesabındaki bilgileri silebileceğini, böyle bir durumda Vengabi’den hiçbir talepte bulunamayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.

8) Kullanıcı tarafından 1 (bir) yıl boyunca işletilmeyen, 1 (bir) yıl boyunca Vengabi’ye yazılı veya görsel giriş yapılmayan veya güncellenmeyen içerik üreticilerinin içeriklerini silebilir.

9) Vengabi alan adı ile kullanıcı hesapları da dahil olmak üzere alt alan adlarına ilişkin tüm haklar Vengabi’ye aittir. (Vengabi sitesinin kendi twitter, facebook,instagram ve diğer sosyal medya hesapları da dahil) Kullanıcıların, kullanıcı hesaplarının bulunduğu alt alan adları üzerinde hiçbir hakkı bulunmamaktadır. Silinen kullanıcı hesaplarının alt alan adları farklı kullanıcılarla kullanılabilir.

10) Vengabi’de herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri rahatsız eden, tehdit, taciz ve hakaret içeren mesajlar atmak, içerikler yüklemek yasaktır. (Vengabi sitesinin kendi twitter, facebook,instagram ve diğer sosyal medya hesapları da dahil) Bu yasağa aykırı şekilde davranan kullanıcılar, durumları incelendikten sonra Vengabi tarafından kullanıcılıktan çıkarılabilecektir.

11) Vengabi’de yer alan bilgi, veri, yazı, yorumlar, makaleler, yazılımlar kısaca “içerik” olarak anılacak olup; bu içerikler, Vengabi’ye kullanıcılar tarafından girileceği gibi Vengabi editörleri tarafından da girilebilecektir.

12) Kullanıcı tarafından Vengabi’ye eklenen, yüklenen, oluşturulan her türlü içerik ister gizli paylaşılmış, ister tüm kullanıcılara açık paylaşılmış olsun, bu içeriklerin doğruluğu, güncelliği ve yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığı tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.

13) Vengabi, herhangi bir içeriği, herhangi bir zamanda içeriği yükleyen kullanıcıya haber vermeksizin ve herhangi bir sebep göstermeksizin kendi takdiri doğrultusunda kaldırma, düzenleme, değiştirme, engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından sağlanan içeriklerden Vengabi’nin editörleri hiçbir şekilde sorumlu değildir. Vengabi, ilkelerine ve hukuka aykırı olan içerikleri-sayfaları yayından kaldırma hakkına sahip olup; böyle bir durumda Kullanıcı, Vengabi’den hiçbir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.

14)Vengabi, kullanıcıdan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına sahiptir.

15) Vengabi’de sunulan hizmetleri kullanmak dışında, Vengabi’de yer alan içerikleri başka amaçlar için kullanmak, taklit etmek, değiştirmek, dağıtımını yapmak veya depolamak yasaktır. Kullanıcı, Vengabi’de yer alan içerikleri satamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda istismar edemez ve üçüncü kişilerin hakkını zedeleyecek şekilde kullanamaz.

16)Vengabi’de yayınlanan hiçbir içeriğin üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı içerik sahibinden izin alınmadan hiçbir mecrada hiçbir şekilde kullanılamaz, yayınlanamaz.

17) Kullanıcı, Vengabi’ye gireceği içeriklerde 3. kişilerin kişilik haklarına zarar verecek, karalayıcı, aldatıcı unsurlar, pornografik, ahlaka aykırı yazılar, hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık ve yasadışılık unsuru bulunmayacağını taahhüt etmiştir. (Vengabi sitesinin kendi twitter, facebook,instagram ve diğer sosyal medya hesapları da dahil)

18) Kullanıcı, Vengabi tarafından talep edilmeden ve/veya Vengabi’den yazılı onay almaksızın ve/veya Vengabi ile herhangi bir anlaşma sağlamaksızın Vengabi’de reklam oluşturamaz, örtülü reklam niteliğinde olabilecek içerikler ile spam içerikler yükleyemez. (Vengabi sitesinin kendi twitter, facebook,instagram ve diğer sosyal medya hesapları da dahil) Vengabi hizmetleri, ticari amaçlarla kullanılmak isteniyorsa lütfen Vengabi ile iletişim kurunuz.

19) Vengabi, Vengabi’nin belli alanlarını veya kategorilerini, Vengabi’de kullanılan bazı hizmetleri ücretli hale getirebilir ve bu ücretleri tek taraflı olarak belirleyebilir.

20)Vengabi, kullanıcı hesaplarının güvenliği için azami dikkat gösterecektir. Ancak kullanıcı hesabında kayıtlı bilgiler ve hesap şifresinin güvenliği kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, kullanıcı hesabına ilişkin bilgileri hiçbir zaman 3. kişilerle paylaşmamalıdır. Kullanıcı hesabında kullanıcının kontrolü dışında bir durum oluşması durumda derhal Vengabi ile irtibata geçilmelidir. kullanıcının kullanıcı hesabı şifresinin 3. kişiler tarafından ele geçirilmesi ve 3. kişiler tarafından hukuka aykırı içerik sağlanması dahil olmak üzere her türlü kötü niyetli kullanım, kullanıcının sorumluluğunda olup; kötü niyetli kullanımdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai yükümlülük kullanıcıya aittir.

21) Kullanıcı, diğer kullanıcı ve üyelerin Vengabi’yi kullanmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak veya veri tabanlarını ya da sunucuları bozacak veya işlemez hale getirecek eylemlerde bulunamaz, herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar veremez, virüs içeren yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosya oluşturamaz, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamaz, direkt veya dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunamaz, içerikleri değiştiremez, dönüştüremez, çeviremez, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlayamaz, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi 3. kişilere zarar verebilecek içerikleri dağıtamaz, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/veya bilgiler gönderemez, bunun gibi hukuka aykırı ve Vengabi ile Vengabi’ye zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Aksi halde; Vengabi tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.

22)Vengabi, kullanıcının bu sözleşmeye aykırı davranması, Vengabi’yi kullanırken ya da Vengabi’ye içerik eklerken verdiği bilgilerin hatalı veya gerçeğe aykırı olması, Vengabi’de verilen hizmetleri kötü niyetli şekilde kullanması veya Vengabi’nin gerekli görmesi halinde Vengabi’yi kullanmasını engelleyebilir. Bu durumlarda Vengabi’nin ayrıca hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır. (Vengabi sitesinin kendi twitter, facebook,instagram ve diğer sosyal medya hesapları da dahil)

23) Tarif, metot, kod, program, işleyiş tasarım, logo yazı dahil olmak üzere Vengabi’de yer alan tüm içerikler ile Vengabi markası ve Vengabi alan adı, alt alan adları ve tüm sayfalara ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Vengabi’ye aittir veya Vengabi tarafından bunların kullanımına ilişkin olarak hak sahiplerinden kanunlara uygun şekilde lisans alınmıştır. Bu sebeple; söz konusu içerikler Vengabi’den izin alınmaksızın hiçbir surette kullanılamaz, yayınlanamaz, işlenemez, çoğaltılamaz, yayılamaz, temsil suretiyle faydalanılamaz, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilemez. Aksi halde; Vengabi tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.

24) Tüm mali hakları Vengabi’ye ait olduğu belirtilen içerikler ile tüm tarif, metot, kod, program, işleyiş ve görsellere ilişkin şahsi kullanımın dışında, kopyalama, işleme ve internet başta olmak üzere radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla her türlü araçla içeriği yayınlanamaz.

25) Vengabi’de yer alan içeriğin alıntılanması, makul sınırlarda kalmak ve kaynak gösterme ve ilgili içeriğe ilişkin sitemize bağlantı vermek kaydıyla mümkündür. Makul sınır, eserin veya sair içeriğin basit bir özetinden ibaret olup, içeriğe vakıf olunması için Vengabi’nin ziyaret edilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmayacak düzeyde olmalıdır. Her durumda, Vengabi’de yer alan içeriklerden herhangi birinin tamamının alıntılanması Vengabi’nin yazılı izni olmadıkça, yukarıdaki şartlara uyulsa dahi mümkün değildir. Konuya ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri saklıdır.

26) Kullanıcı, Vengabi’de yayınlanmak üzere sunduğu her türlü içeriğe ilişkin olarak, içeriğe ilişkin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları dahil olmak üzere tüm telif haklarını Vengabi’ye yer, süre ve mecra ile sınırlı olmaksızın geri dönülmez olarak devretmekte, bedelsiz olarak tam lisans hakkı vermektedir. Bu sebeple; Kullanıcı, söz konusu içeriği ancak bu sözleşmenin 27. maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde kullanabilecektir. Bu şartlar dışında söz konusu içeriğin kullanımı Vengabi’nin yazılı onayına tabidir.

27) Kullanıcının yayın hakkına sahip olmadığı içerik bakımından, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki usule uygun ve atıfta bulunmak şartıyla içerik sağlaması gerekmekte olup; aksi halde kullanıcı Vengabi’nin ve Vengabi’nin uğradığı ve uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı, maddi ve manevi tüm zararını tazmin etmekle yükümlüdür.

28) Vengabi, Vengabi’nin virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için azami gayret sarf etmekle birlikte kullanıcının teknik sorunlar yaşaması veya diğer nedenlerle bilgisayarına virüs geçmesi veya herhangi bir zarara uğraması halinde uğranacak zararlardan (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla kullanıcının bilgisayarı veya programlarının hasar görmesinden) dolayı Vengabi’nin sorumluluğu bulunmamakta olup; bu sebeple Vengabi’den hiçbir talepte bulunulamaz. Kullanıcı, anılan zararlara uğramamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

29) Vengabi, Vengabi’nin hizmetlerinin yapısını kullanıcıya önceden bildirim yapmaksızın dilediği zaman değiştirebilir ve/veya hizmetleri veya bazı özelliklerini geçici veya kalıcı olarak sonlandırabilir.

30) Vengabi, Vengabi’de yer alan içerik, hizmet, imkan ve sair unsurların yayınının devamlılık arz etmesine önem göstermekle birlikte yayının ve/veya Vengabi üzerinden sunulan hizmetlerin kesintisiz olacağına dair garanti vermemektedir. Böyle bir durumda Vengabi’nin sorumluluğu bulunmamaktadır.

31) Vengabi’nin veya Vengabi’nin hizmet aldığı 3. kişi veya kuruluşların kusurundan dolayı yaşanabilecek herhangi bir veri kaybı durumunda, Vengabi’nin sorumluluğu bulunmamakta olup; kaybolan bilgi ve verilerin yeniden girilmesi sorumluluğu kullanıcıya aittir. Bu sebeple; kullanıcının verilerini korumak üzere kendi önlemlerini alması önerilmektedir.

32) Kullanıcının Vengabi’ye verdiği bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (e-posta adresleri, IP bilgileri gibi) bilgiler, bazıları da kullanıcının tercihine bağlı olarak Vengabi’ye verdiği veya Vengabi’nin erişimine onay verdiği bilgilerdir. Vengabi, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek için bu bilgileri dilediği sürece, bilgiler tarafınızdan silinse dahi saklayabilir. Ancak Vengabi, IP bilgilerini yasal süresinden sonra saklamayacaktır.

33)Vengabi kullanıcının bilgilerini saklama konusunda azami özeni göstermekle beraber Vengabi tarafından saklanan kullanıcı verilerinin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde Vengabi’nin sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, Vengabi’yi her ziyaret ettiğinde, IP adresi, işletim sistemi, kullandığı tarayıcı (Explorer, Chrome vs.), bağlantı zamanı, süre bilgileri ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup; Kullanıcının izni gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerin 3. kişilerle paylaşılmamak kaydıyla Vengabi tarafından kişisel bilgilerinizle ilişkilendirilerek veya anonim olarak kullanılması mümkündür.

34)Vengabi, resmi mercilerden usulüne uygun talep gelmesi halinde Kullanıcı bilgilerini ilgili mercilere iletecektir.

35) Kullanıcı, Vengabi’yi ziyaret ettiği süre boyunca Vengabi, “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodları veya benzer iz sürme verileri bilgisayarınıza yerleştirilebilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve kullanıcıyı tekrar tanımak için kullanılabilir.

36) Vengabi, zaman zaman Vengabi’ye, tanıtım postalarına veya reklamlarına 3. kişilere ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebilir. Kullanıcının bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girmesi halinde söz konusu siteler ya da bu sitelerin uygulamaları Vengabi’nin kontrolü altında olmadığı gibi bu Sözleşme, erişebilen bu diğer siteler bakımından geçerli değildir. Bu siteler ile sitelerin uygulamalarında yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin olarak Vengabi’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu sitelerde yer alan bilgilerin doğruluğuna, bilgi kullanımına, gizlilik ilkelerine ve içeriğine ilişkin olarak Vengabi’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

37) Kullanıcı, Vengabi’deki yenilikler ve sair konulardaki reklam ile duyurulardan haberdar olmak istiyorsa Vengabi’nin e-posta gönderim listesine kayıt olabilir. Kullanıcının e-posta gönderim listesinden çıkması için ayarlar menüsünden gerekli ayarları yapması yeterlidir.

38) Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; Sivas Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

39) Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, Vengabi’nin defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] ve benzeri) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

40) Tarafların birbirlerine gönderecekleri bildirimler, kullanıcının Vengabi’ye bildirdiği adres ve/veya e-posta adresi ile Vengabi’nin bu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adres ve/veya e-posta adresine gönderilecektir. Kullanıcının Vengabi’ye bildirdiği adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde, yeni adres ve/veya e-posta adresini Vengabi’ye yazılı olarak bildirecektir. Vengabi’nin adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde ilgili değişiklik bu Sözleşme’ye aktarılacaktır. Aksi takdirde; Kullanıcı’nın Vengabi’ye bildirdiği adres ile e-posta adreslerine ve Vengabi’nin bu Sözleşme’de yer alan adres ile e-posta adreslerine yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

41) Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.

42)Taraflar’ın bu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları veya bunlara aykırı hareket etmeleri, hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.

43) Bu Sözleşme, Vengabi’ye yeni özellikler eklendikçe veya Vengabi Kullanıcılarından yeni öneriler geldikçe yeniden, önceden Kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, Kullanıcı’nın Vengabi’yi her ziyaret edişinde bu Sözleşme’yi yeniden gözden geçirmesi önerilmektedir.

44) Kullanıcı sözleşmesiyle veya Vengabi uygulamalarıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa iletişime geçebilirsiniz:

E-posta: vengavengabi@gmail.com

(Kullanıcı sözleşmesiyle ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen bizimle iletişime geçiniz)

Tebligat Adresleri kullanıcının Vengabi’ye bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir. Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. İşbu sözleşme nedeniyle Vengabi’nin kullanıcının kayıtlı eposta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, epostanın Vengabi tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Kullanım Koşulları

Vengabi, bilgi vermeyi, bilgiyi mümkün olan en kısa ve eğlenceli şekilde sunmayı amaçlayan bir platformdur. Bu platformdan sürekli ve azami bir fayda alabilmenin yolu, öncelikle sitenin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesine bağlıdır. Bu da ancak, site kurallarına uygun bir kullanımla mümkün olacaktır. Vengabi web sitesinin kullanım koşulları, şu şekilde olup, oluşturulacak içerik veya yorumlar, bu kurallara uygun olmak zorundadır.

1) Vengabi sitesinde hiçbir şekilde; kişi, kurum, firma, ürün, ideoloji (siyasi veya dini görüşler), cinsiyet, etnik köken..vb unsurlar hedef alınamaz.

2) Bir kullanıcının veya üyenin, bir başka kullanıcı veya üyeye; taciz, iftira, şantaj, tehdit, hakaret veya kişinin maddi ve manevi varlığına zarar verecek bir faaliyeti bulunamaz.

3) Kullanıcılar veya üyeler, kişisel bilgilerini paylaşmak zorunda olmayıp, Vengabi tarafından, kişisel bilgilerin paylaşılmaması önemle tavsiye edilmektedir. Bununla birlikte kullanıcı veya üyenin kişisel bilgilerini; içerik, yorum veya özel mesaj yoluyla bir başka üyeye veya site yönetimine iletmesinin hukuki sorumluluğu, tamamen kullanıcı veya üyenin kendisine aittir. Vengabi, bu durumdan kaynaklı hukuki bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

4) Vengabi, kullanıcıların veya üyelerin, içerik paylaşmasını veya yorum yapmasını, istediği zaman durdurabilir veya yeniden başlatabilir. Vengabi, içerikleri veya yorumları; düzenleme, yayımlama veya silme hakkına sahiptir.

5) Vengabi sitesinde, bilgi verme amaçlı yapılan tüm içerikler, sadece ve sadece yabancı kaynaklardan edinilen bilgiler içerecektir.

Yerli (Türkçe) kaynaklardan edinilen içerikler, sitede yayımlanmayacaktır.

6) Üyenin, yayımlanmasını istediği bilgi veren içeriğinde, yararlanılan kaynaklar mutlaka ama mutlaka belirtilecektir.

7) Vengabi’de yer alan yazılara yorum gönderirken aşağıda belirtilen koşullara uymayı baştan kabul etmiş sayılmaktasınız:

Vengabi’ye gönderilen yorumlar genellikle denetimden geçmeden yayınlamaktadır. Bu nedenle yayınlanan yorumların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran yorumu yazan kullanıcıya aittir.

Kullanıcıların gönderdiği yorumlar genel ahlaka, yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere, etik kurallara ve Vengabi’nin genel yorum kullarına uygun olmalıdır. Aksi halde hiçbir uyarı olmadan silinebilir.

8) Vengabi’ye gönderilen içerik ve yorumların, kurallara uygunluğu ile birlikte, belirli bir yayımlanma süresi bulunmayıp, yayımlanma süresi, tamamen site yönetiminin insiyatifindedir.

9) Vengabi sitesinde yayınlanacak tüm içerik ve yorumlar, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olacak, bu konuda üyenin veya kullanıcının hukuki durumu çiğneyen veya yok sayan faaliyetinden doğacak hukuki sorumluluk, tamamen içeriği ve yorumu üreten kullanıcı ve üyeye ait olacaktır. Vengabi, bu konuda hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecek olup, üye veya kullanıcı, yapmış olduğu fiil nedeniyle Vengabi’yi hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını önceden kabul etmektedir.

10) Site içerikleri ve yorumların tamamı Türkçe olmak zorunda olup, site yönetiminin müsade ettiği belirli istisnai durumlar(İngilizce kaynak alıntıları ve yabancı dil dersleri gibi) dışında Türkçe dışında başka bir dil kullanılmayacaktır. Yorum ve içerikler, imla kurallarına uygun olmalı ve kesinlikle argo kelime veya küfür barındırmamalıdır.

11) Yayınlanacak içeriklerin, arama motorları ile uyumlu olması için en az 300 kelimeden oluşması gerekmektedir.

12) İçerik veya yorumlarda, çocukları ve gençleri zararlı alışkanlıklara, suça veya suçlulara özendirecek, onların gelişimine, fiziksel veya zihinsel yapılarına zarar verecek unsurlar kesinlikle bulunmayacaktır.

13) İçeriklerde, yorumlarda, profil fotoğraflarında, resimlerinde veya kullanıcı isimlerinde, hiçbir şekilde; bir ideolojinin, toplumca tanınmış bir kişinin, firmanın, ürünün, markanın, bir grubun veya derneğin, spor kulübünün, fotoğrafı, amblemi veya ona özgü bir sembolü kullanılmayacaktır.

(Bu kuralın sebebi, kötü niyetli kişilerin Vengabi aracılığıyla;

– Toplumumuzu ayrıştırmak, birliğimizi ve bütünlüğümüzü bozmaya çalışmak isteyenlerin kötü amaçlı girişimleri, bu uygulama ile en başından etkisiz hale getirilecek, bu gibi kötü niyetlerin, Vengabi sitesi üzerinden faaliyette bulunmaları engellenmiş olacaktır.

– Kişi, kurum, marka, ürün veya yasal ideolojilerin hedef haline getirilmesi önlenecektir.

– Kötü amaçlı girişimlerin; kişi, kurum, marka, ürün, yasal ideoloji, toplumun milli ve manevi değerlerinin arkasına saklanması ve bu unsurları kalkan olarak kullanması engellenecektir.

– Bu uygulama sayesinde hem bahsedilen unsurlara yönelik hukuk dışı faaliyetler önlenmiş hem de Vengabi sitesi üyeleri ve kullanıcıları korunmuş olacaktır)

Bu kurala aykırı davranılması halinde, oluşacak hukuki durumların muhatabı ve sorumlusu, tamamen yorum ve içeriği üreten kişi olacak, Vengabi hiçbir şekilde hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir. İçerik veya yorum sahibinin üyeliğinin silinmesi tamamen Vengabi insiyatifinde olacak, herhangi bir hukuki yaptırım doğması halinde uğranılacak zarar için Vengabi tarafından yorum ve içerik sahibine karşı hukuki işlem başlatılacaktır.

Ticari faaliyet amacıyla ürün ve marka reklamı için, Vengabi sitesi yönetimi ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

14) Kullanıcı veya üyelerin, Vengabi’ye yayınlanması için gönderdiği tüm; özgün içerikler, özgün fotoğraflar, videolar, görsel unsurlar, yorumlar ve diğer unsurlar, Vengabi’ye ait olacaktır. Kullanıcı veya üyeler, gönderdikleri bu unsurlar için Vengabi’den yayınlanması dışında bir talepte bulunmayacaklardır. Bu unsurların Vengabi sitesinin izni olmaksızın alıntılanması veya başka bir mecrada kullanılması halinde 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince doğacak hukuki hakkımızı kullanacağımızı önemle hatırlatırız.

15) Kullanıcı ve üyelerin Vengabi sitesinde; kullanıcı veya üye isimlerinde, profillerinde, avatarlarında, yorumlarında veya içeriklerinde, insanları kışkırtan, provoke eden, telif hakkını ihlal eden, ahlaka ve hukuka aykırı ifadeler veya görseller bulunamaz.

16) Yorum veya içeriklerde tekrarlanan ifadeler veya spam niteliğindeki mesajlar bulunamaz.

17) İçerikler ve içeriklerle ilgili kurallara uygun olan yorumlara karşı, içerikle ilgisiz, karşılıklı hakarete veya hukuka aykırı söz, tartışma veya paylaşım yapılması engellenecektir.

18) Vengabi sitesine gönderilen her içerik veya yorum, editörlerin onayından sonra yayınlanabilecektir. Bir içerik veya yorum, ister yayınlanmış isterse reddedilmiş olsun, hukuki sorumluluğu sadece içeriği ve yorumu yazan kişiye aittir.

Bu durumu göz önünde bulundurmanızı, önemle tekrar hatırlatırız.